Nyhet

Digitalt uppkopplad arbetsplats

På Ramudden kan vi erbjuda rapportering och säkerhetsuppföljning kring alla våra arbetsplatser.

Publicerat 2022-07-07: Våra Smarta Batterier är en lösning som gör det möjligt att digitalt övervaka batteridrivna säkerhetssystem och medelhastigheter vid arbetsplatser i realtid.
På uppdrag av NCC har vi genomfört mätningar av medelhastighet på deras arbetsplats vid Tunaområdet, Sandviken.
 
Den första mätperioden visade att medelhastigheten genom arbetsplatsområdet var 88,6 km/h (26,6% över hastighetsbegränsningen 70 km/h). För att få en bättre efterlevnad av hastighetsbegränsningen genomfördes därför flera hastighetsdämpande åtgärder.

Den andra mätperioden visade sen att valda åtgärder fått ned medelhastigheten till 73 km/h (4,3% över gällande hastighetsbegränsning).

”NCC sätter alltid säkerheten i första hand och arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Detta är ett väldigt bra hjälpmedel för oss att få koll på den verkliga hastigheten förbi arbetsplatsen så att vi snabbt kan sätta in åtgärder när hastigheten är för hög” säger Marcus Brunzell Platschef NCC.

Genom användande av digitala verktyg för att mäta den faktiska hastigheten kan vi snabbt agera för att säkerställa en säkrare arbetsplats och en bättre arbetsmiljö. På Ramudden kan vi erbjuda rapportering och säkerhetsuppföljning kring alla våra arbetsplatser. Kontakta närmaste depå för att få bästa lösningen för just din arbetsplats. 
 

Exempelrapport:

tuna1.jpg
tuna2.jpg