Våra tjänster

För att din vardag ska kunna flyta på som vanligt med fokus på din kärnverksamhet, kan vi bistå med en rad olika säkerhetsrelaterade tjänster. Med oss som partner får du lösningar för arbetsplatssäkerhet som är anpassade efter just dina behov, stora som små.

Kontakta närmaste depå

Säkerhetsrelaterade tjänster

Vi förser din arbetsplats med rätt utrustning men vi kan också ta ett större ansvar för att planera säkerheten, utföra tjänster på plats eller hjälpa till med utbildningar inom säkerhet. Våra lösningar kan till exempel innehålla:
 

Konsultation 

Planering och utformning av säkerheten på och kring arbetsplatsen, som att ta fram trafikanordningsplaner (TA-planer) och hjälpa till med alla nödvändiga tillståndsansökningar.
 

Tjänster

Säkerhetsrelaterade arbetsplatstjänster som etablering, tillsyn och vaktarbete.
 

Utbildning

Vår utbildningsavdelning ser till att våra egna medarbetare alltid har rätt kunskap och de kan även ge din personal nödvändiga utbildningar.
 

Uthyrning

Hos oss kan du hyra all nödvändig utrustning och material som behövs för en säker arbetsplats och även en del fordon och maskiner. Vi ser till att du får rätt saker på plats när och där du behöver dem.

Alla har rätt till en säker arbetsplats