Den uppkopplade arbetsplatsen

Digitala lösningar är en viktig byggsten för att göra verklighet av vår ambition att alla ska komma hem oskadda varje dag.

 
En uppkopplad arbetsplats ger ökad säkerhet och snabbare service men också bättre kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan. 
 

Ökad säkerhet

Den uppkopplade arbetsplatsen ger oss möjlighet att proaktivt upptäcka säkerhetsrisker samt kunna se till att alla enheter alltid fungerar som de ska.
 

Bättre service

Vi kan ge dig bättre service genom att vår responstid vid alarm minimeras. Vi är med andra ord snabbt på plats och kan åtgärda den eller de enheter som behöver tillsyn. 
 

Minskade kostnader

Eftersom vi har kontroll på arbetsplatsen från vår centrala plattform, vår ”tvilling”, så kan vi optimera tillsynen av alla enheter på ett för dig kostnadseffektivt sätt.
 

Fokus på hållbarhet

I allt vi gör har vi ett starkt fokus på hållbarhet. Den uppkopplade arbetsplatsen är inget undantag, tvärtom. Det innebär att vi slipper genomföra onödiga transporter och vi får en ökad livslängd av enheterna på arbetsplatsen.
 

Rapportering och uppföljning

En viktig del i att ständigt göra ett bättre jobb är rapportering och uppföljning. Här lägger vi särskilt fokus på säkerhet och hållbarhet. Vi kollar medelhastighet, batteristatus på enheten samt om det varit några incidenter och hur mycket CO2-utsläppen har minskat.
 

Kontakt:

Fredrik Murmester Operations Director
fredrik.murmester@ramudden.se | 070-378 01 77

Per Lundborg Digital product manager
per.lundborg@ramudden.se | 070-378 07 87