Vakt och Lots

Kräver trafiksituationen trafikdirigering med vakt har vi personal för detta.

Behöver du stänga av eller leda om delar av vägen på ett säkert sätt, så kan vi hjälpa dig med vakt eller lots. Våra medarbetare har lång och god erfarenhet av vakt- och lotsarbete. De finns till hands tills ert arbete är utfört, och vägen kan öppnas igen. Låt oss redan i ett tidigt skede hjälpa till med planering och tillstånd för arbetet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta närmaste depå