Säker etablering- effektiv trafikplanering

Som kund ska du kunna koncentrera dig på ditt kärnuppdrag och låta oss skapa en säker etablering åt dig.

Vi har lång erfarenhet av att planera och utforma säkra arbetsplatser. Vi är experter på gällande regelverk och kan se lösningar i komplexa trafiksituationer.
 
Vi kan ta hand om allt du behöver för en säker arbetsplats. Vi har olika säkerhetsrelaterade tjänster på arbetsplatsen som till exempel etablering, installation och tillsyn av utrustning och material, vakt- och lotsarbete eller hantering av händelser kring arbetsplatsen.
 
Dessutom kan vi i ett tidigt skede bidra med effektiv trafikplanering, ta fram trafikanordningsplaner (TA-planer) och hjälpa till med nödvändiga tillståndsansökningar. Självklart levererar vi även ut det material som ni behöver.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta närmaste depå