Nyhet

Egenkontroll APV-ronder

Nu lanserar vi egenkontroller av utmärkningen av våra vägarbetsplatser, så kallade APV-ronder. 

120 ronder per år beräknas göras inom Ramudden.
Syftet med APV-ronder är att synliggöra vårt kvalitetsarbete och få ett underlag som visar hur väl vi sköter våra åtaganden. Ronderna ska hjälpa våra kunder att få en säker vägarbetsplats som efterlever regler och kontraktskrav. I de fall vi har egen personal eller underentreprenör (UE) på plats ingår ronderna som uppföljning och kartläggning av vårt eget arbetsmiljöarbete.
APV-ronderna ska bidra till att varken Ramudden, UE eller våra kunder drabbas av olyckor, viten eller beställaranmärkningar orsakade av brister som Ramudden kan påverka. Erfarenheten från ronderna kommer sen att ligga till grund för kvalitét- och kompetenshöjande åtgärder inom hela Ramudden.
 
- För att få en heltäckande bild av standarden ska vi genomföra 120 ronder per år, jämnt fördelat över landet och dessa ronder utförs av vår utbildningsavdelning. Målet med APV-ronderna är att bidra till säkrare vägarbetsplatser för vår egen personal, våra kunder och tredje man, säger Björn Hedén Verksamhetsutvecklare APV på Ramudden.
 

För ytterligare information

Björn Hedén, Verksamhetsutvecklare APV 
+46 70 378 60 62 | bjorn.heden@ramudden.se