Nyhet

Nu släpper vi årets Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsarbetet inom Ramudden utgår från tre fokusområden och syftar ytterst till att förverkliga FN:s globala mål för hållbar utveckling. Nu finns hållbarhetsrapporten för kalenderåret 2022 tillgänglig att läsa digitalt.

Publicerat 2023-03-30: Ramudden Hållbarhetsrapport

- År 2022 blev, trots osäkra omständigheter, ett bra år för Ramudden. Vi etablerade verksamhet i Danmark och vi växte organiskt samt genom förvärv i Sverige, Norge, Finland och Kanada. Som marknadsledare har vi ett stort ansvar att driva utvecklingen av branschen som helhet mot ännu säkrare och mer hållbara lösningar, säger Morten Finslo, koncernchef för Ramudden. 

Rapporten finns nu publicerad digitalt och inkluderar verksamheterna i Sverige, Norge, Finland och Estland. Den tryckta versionen finns tillgänglig inom några veckor. Önskar du ett tryckt exemplar kan det beställas via marknad@ramudden.se 
 

Läs rapport

 

Kontakt 

Nickan Larsson, KMA-chef  
nickan.larsson@ramudden.se   
+46 (0)10-303 50 00