Nyhet

Ramudden AS har förvärvat BM Skilt AS

Den 21 oktober förvärvade Ramudden AS det norska bolaget BM Skilt AS. BM Skilt har under de senaste fem åren etablerat sig som en ledande leverantör av trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet i de södra delarna av Norge.

BM Skilt är en ledande leverantör av trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet i de södra delarna av Norge.

Företaget som är baserat i Vennesla norr om Kristiansand har 6 heltidsanställda, 60 deltidsanställda och en omsättning på 25 miljoner norska kronor.

- Vi kommer fortsätta förvärva lönsamma bolag för att bibehålla vår starka tillväxt. Förvärvet är ett naturligt led i strategin att stärka vår position i Norge och att locka till sig den bästa kompetensen i branschen och vi välkomnar BM Skilt till Ramudden, säger Morten Finslo.