Nyhet

Ramudden digitaliserar för säkrare arbetsplatser

Nu stärker vi vårt digitala tjänsteerbjudande med Smarta Batterier som övervakar batteridrivna säkerhetssystem vid vägbyggen.

Vår vision är en helt uppkopplad arbetsplats.
Smarta Batterier, branschens första uppkopplade batteri, förbättrar trafiksäkerheten avsevärt och är en mycket bra lösning ur ett hållbarhetsperspektiv.
 
- Smarta Batterier är vårt nästa steg mot den fullt uppkopplade arbetsplatsen. Lösningen gör att vi kan säkerställa ett alltid fungerande batteri, minska våra CO2 utsläpp och utvärdera säkerhetsrisker vid arbetsplatsen genom uppföljning av medelhastigheter. Det skapar en ökad trygghet på byggarbetsplatser och ger oss även möjlighet att i framtiden lägga till fler uppkopplade produkter i samma portal, förklarar Hans-Olov Blom, VD och grundare av Ramudden.
 
Smarta Batterier gör det möjligt att digitalt övervaka batteridrivna säkerhetssystem och medelhastigheter vid arbetsplatser i realtid via en central portal. Systemet varnar när det är dags för tillsyn av batteriet. Det gör att fysiska kontroller av batteristatus kan optimeras och byten sker endast vid behov. Det betyder färre transporter till och från byggarbetsplatserna vilket leder till reducerade kostnader och miljövinster i form av minskade koldioxidutsläpp.
 
Ramudden har redan investerat tungt i en bred portfölj av digitala lösningar för en säkrare och mer hållbar arbetsplats, exempelvis digitala variabla meddelandeskyltar (VMS-skyltar).
- Vi har för tillfället åtta smarta VMS-skyltar vid vår arbetsplats nära Hallandsåsen. De digitala skyltarna uppdaterar trafikanter i realtid och minimerar manuell handpåläggning. Det ökar säkerheten både för min personal och trafikanter, säger Andreas Olander, arbetsplatsansvarig vid Hallandsåsen på Veidekke och kund till Ramudden.
 
Ramudden ingår sedan 2020 i en större grupp, Work Zone Safety Group. Där ingår även bolaget Highway Resource Solutions (HRS) med helhetsfokus på digitala lösningar.
- Work Zone Safety Group och vårt nära samarbete med HRS ger oss ökade möjligheter att driva den digitala utvecklingen. Vi fortsätter investera i digitala lösningar för att kunna leverera säkrare och mer kostnadseffektiva lösningar för våra kunder, säger Hans-Olov Blom.

Om Work Zone Safety Group (WZSG) och Highway Resource Solutions (HRS)
WZSG bildades i december 2020 efter en sammanslagning av fem bolag inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. Gruppen består av Ramudden, Chevron, AVS, Fero och HRS. HRS har ett helhetsfokus på digitala lösningar för arbetsplatssäkerhet. WZSG finns idag i 11 länder med en omsättning på över 4.5 miljarder kronor per år och har fler än 3 500 anställda. HRS har sitt huvudkontor i Nottingham, Storbritannien och har cirka 50 anställda.