Nyhet

Ramudden Hållbarhetsrapport 2021

Vår ambition är att vara en ledande och pådrivande kraft för hållbarhet i branschen. För oss handlar hållbarhet mycket om ett sätt att vara på och agera. Nu finns vår Hållbarhetsrapport för 2021 publicerad digitalt.

Publicerat 2022-04-22: Ramudden Hållbarhetsrapport 2021
Vårt arbete för en långsiktig hållbar utveckling tar avstamp i FN:s globala mål. Vår ambition är att minska verksamhetens påverkan samtidigt som vi är en ledande och pådrivande kraft för ett grönt skifte inom vår bransch. Vi satsar stort på innovation och produktutveckling men hållbarhet handlar för oss även mycket om ett sätt att vara på och agera.
 
- Under året har vi arbetat hårt för att omvandla företagskultur och arbetssätt till mer strukturerade roller, rutiner och processer som spänner tvärs över företaget. Vi har även genomfört ett stort varumärkesprojekt, där vi försökt fånga in den så kallade Ramuddenandan, samt arbetat med en ”employee value proposition” för att ge medarbetarna en tydlig värdegrund, säger Hans-Olov Blom, Koncernchef på Ramudden.
 
Mer om detta samt mycket annat kan du läsa om i 2021 års Hållbarhetsrapport. Rapporten finns publicerad digitalt och inkluderar verksamheterna i Sverige, Norge, Finland, Estland och Kanada. 
 
Den tryckta versionen finns tillgänglig inom några veckor. Önskar du ett tryckt exemplar kan den beställas via marknad@ramudden.se
 

Kontakt
Nickan Larsson, KMA-chef nickan.larsson@ramudden.se +46 (0)10-303 50 00