Nyhet

Ramudden minskar utsläpp och höjer säkerheten med hjälp av AI från Buddywise

Ramudden ingår ett långsiktigt partnerskap med det svenska AI och computer vision bolaget Buddywise, för att automatisera tillsyn av etableringar.

Pressmeddelande Buddywise 2023 02 28
Transporter står för en tredjedel av sveriges utsläpp varje år och är ett fokusområde för Ramudden Groups ambition att nå nettonollutsläpp. Varje år genomför Ramudden upp till 20 000 tillsynsbesök i Sverige och med den nya AI baserade tillsynsmodellen tror företaget att de kan spara upp till 70 ton koldioxid per år, bara i Sverige.
 
Ramudden besitter expertkompetens för planering och etablering av säkra arbetsplatser för infrastrukturprojekt. Tillsyn innebär en kontroll av potentiella avvikelser såsom att skyltar, stängsel och barriärer inte står där de ska. Det är ett essentiellt element för att upprätthålla säkerheten kring varje arbetsplats och Ramudden ser tydliga signaler på stärkta krav från Trafikverket.
 
Företaget initierar nu arbetet för att digitalisera tillsyner genom att införa tech-bolaget Buddywise lösning. Via kameror och AI-analys av bilder kan Buddywise system kontinuerligt upptäcka avvikelser i etableringens utformning och rapportera detta till Ramuddens anställda. Detta innebär att besök endast behöver göras när en åtgärd ska ske och med full insyn kring vilken utrustning som behöver tas med. Företagen estimerar att detta kan reducera antalet körda kilometer med upp till 540.000 per år och samtidigt förbättra säkerheten för alla inblandade.
 
“Användningen av Buddywise system skapar, utöver utsläppsreduktion, värdefull data. Det gör att vi enklare kan analysera trender kring när och varför det uppstår avvikelser. Detta möjliggör bättre planering av faktiska besök och blir eventuellt grund för produktförbättringar.” säger Morten Finslo VD för Ramuddenkoncernen.