Nyhet

Ramudden Säkerhetsvecka

En årlig säkerhetsvecka för eftertanke och samtal.

Ramudden säkerhetsvecka 2021
Varje år arrangeras den Internationella Arbetsmiljödagen för att främja ett säkert och hälsosamt arbete i hela världen. I anslutning till den globala dagen har Ramudden instiftat en egen Säkerhetsvecka, något som under vecka 17 kommer uppmärksammas i hela organisationen i samtliga länder och på samtliga depåer och kontor.

- På Ramudden jobbar vi dagligen aktivt med dessa frågor. Under den årliga Säkerhetsveckan uppmanar och uppmuntrar vi till extra reflektion och samtal om hur var och en av oss kan vara med och bidra till en säker arbetsmiljö. Utgångspunkten i vårt säkerhetsarbete är att förhindra alla olyckor och skador och i år har vi valt att sätta fokus på just detta - hur vi kan förebygga att olyckor inträffar, säger Peter Stridsberg Sverigechef Ramudden.
- Förhoppningen är att vi genom att öka riskmedvetenheten kan arbeta mer proaktivt. När det gäller att arbeta med säkerhet blir vi aldrig helt klara.