APV Nivå 3A + 3B / Steg 2.2 Certifieringsförberedande

Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering. Kurslängd 2 dagar

Boka utbildning

Arbete på Väg

Utbildningen riktar sig bland annat till den som ska arbeta som utmärkningsansvarig för fasta eller intermittenta arbeten samt kunna leda och instruera personal med Steg 1 kompetens gällande arbetsplatsens skydds- och trafikanordningar. Utbildningen vänder sig även till andra yrkesgrupper som bör ha denna kompetens såsom platschefer, personal med BAS-U ansvar, arbetsledare och trafikingenjörer.

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

 

Kursinnehåll

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:
 • Ha en fördjupad kunskap av kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna tillämpa gällande författningskrav samt Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
 • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar.
 • Kunna kommunicera på svenska.
 • Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera dessa.
 • Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens.
 • Kunna tillämpa aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras.
 • Kunna tillämpa hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.

Målgrupp

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:
 • Ansvara för det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats eller vid trafikdirigering.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Leda och instruera medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller utför trafikdirigering

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur man ska agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
Kursen avslutas med prov.
 
bokautbildning-img.png

Våra utbildare

Niklas Wiik

Utbildningsansvarig Region Nord

Magnus Mettälä

Utbildare Region Nord

Stefan Hansen

Utbildningsansvarig Region Stockholm/Mitt

Majid Idris

Utbildare Region Stockholm

Nina Elvin

Utbildare Region Mitt

Fredrik Persson

Projektledare YKB

Marilla Andersson

Utbildare Region Väst

Björn Hedén

Verksamhetsutvecklare APV

Sofie Snaar Mattsson

Utbildningskoordinator

Christer Airiman

Utbildningschef

APV utbildning

Bokning