Rutiner för faktureringtill Ramudden

Följande rutiner gäller vid fakturering till Ramudden AB, org.nr 556674-6730

Besöksadress

Ramudden

Strömsbrovägen 26

803 09 Gävle

Hitta oss

Postadress

Ramudden AB
Box 298
801 04 Gävle
Org.nr 556674-6730

Fakturor skall skickas till

Ramudden AB
FE 886 Scancloud
831 90 Östersund

Vi tillämpar vanligtvis 30 dagars kredittid från det att varor anlänt till oss.
 

Detaljerad information

e-faktura GLN-nummer: 7365566746735
Pdf-faktura skickas till: 5566746730@ramudden.se 
Postadress: FE 886 Scancloud. SE-831 90 Östersund

Allmänna krav vid fakturering

Utöver Skatteverkets allmänna krav på en faktura, har Ramudden egna krav för att en faktura skall godkännas och betalas. För att vi ska kunna behandla och betala en faktura kräver vi att nedanstående krav uppfylls på märkning uppfylls:

KKKK-KKK-OOOOOOOOOO
Konto-Kostnadsställe-Objekt
Referensperson

Det är den som beställer/avropar varan eller tjänsten som ska uppge konto, depå och objekt till leverantören så att märkningen kan göras enligt ovanstående modell.

Konto - anger vilken typ av kostnad en faktura/faktura-rad har. Ett konto består av fyra numeriska tecken.

Kostnadsställe/Depå - består av 1–3 numeriska tecken.

Objekt - kan vara Projektnummer, registreringsnummer eller inköpsordernummer.
· Projektnummer - 1–10 numeriska tecken vid projekt-nr
· Registreringsnummer -Tillexempel ABC-112
· Inköpsordernummer -Tillexempel SE04-000628

Referensperson - Förnamn och efternamn på beställaren hos Ramudden.

Uppfyller inte er faktura våra krav på märkning ovan kommer vi att avvisa fakturan vilket innebär att ni som leverantör måste ställa ut en ny korrekt faktura och skicka den till oss på nytt.

 

VAN-operatör

Scancloud AB (Addett)
edisupport@scancloud.se
Support no: +46 8-23 23 17
 
Vi vill i första hand ha E-faktura och i andra hand PDF-fakturor. Vi använder oss av extern scanningsleverantör.

 

Adresser till Respektive bolag:

Sweden - Ramudden AB
Org.no 556674-6730
e-invoice GLN-nummer: 7365566746735
Pdf-invoice are sent to: 5566746730@ramudden.se   

Norway - Ramudden Norge AS
Org.no. 913798317
Pdf-invoice are sent to: 913798317@ramudden.no   
Peppol ID: 9908:913798317

Finland - Ramudden oy
Org.no. FI24654455
Pdf-invoice are sent to: 24654455@ramudden.fi 
GLN-nummer: 003724654455

Estonia Ramudden OÜ
Org.no. 12969700
Pdf-invoice are sent to: 12969700@ramudden.ee

 

Specificerad fakturainformation:

E-Faktura: För er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt info nedan. Våra elektroniska identifierare (GLN-nummer) för respektive bolag finns också i listningen nedan.

PDF-Faktura: Om ni från ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen 5566746730@ramudden.se  En faktura per fil.
OBS! Skannade PDF:er accepteras ej. Adresser för PDF-fakturor gällande respektive bolag finner ni i listningen nedan. Om det är en faktura som har en tillhörande bilaga så är det viktigt att det bara skickas en faktura per mail, det är även viktigt att de bilagor som hör till fakturan är namngiven enligt nedan. Om det inte är några bilagor så går det att skicka flera fakturor i ett mail, det som är viktigt oavsett bifogade bilagor eller ej är att det bara är en faktura per fil. Godkända namn för bifogade bilagor i mail, namnet måste innehålla minst denna text på bilagor (dock får ej ordet faktura finnas i namnet, namnet får ej heller innehålla andra punkter än den som separerar fil-prefixet i slutet ”.pdf”) till exempel ”specifikation 1” fungerar bra då det innehåller specifi. Bilaga, Specif, Report eller Attach.


Pappersfaktura: I sista hand kan ni skicka pappersfakturor till oss enligt adress ovan.

 

Leveransadress

till respektive depå hittar du här